Area Counter möjliggör optimal personalhantering

MultiTekniks Area Counter ger dig fullständig kontroll över antalet gäster eller kunder i ett visst område. Du har alltid en uppdaterad översikt så att du kan säkerställa rätt personalnivå och du har alltid dina svar redo när brandmyndigheterna besöker.

Du hittar ytterligare information här.