Optimera försäljningen i din butik med nuvarande kunskap om dina kunder

MultiTeknik's People Counter är ett nyutvecklat kundräkningssystem som ger dig en mängd värdefull information om kunderna i din affär.

Du hittar ytterligare information här.