Skicka korta meddelanden till anställda från din dator.Med MultiTekniks "Pager Call" PC-programvara kan du skicka korta textmeddelanden till en eller flera anställda utrustade med en liten personsökare.

Den lilla programvaran kan mycket enkelt installeras på en Windows-dator och anslutas till en MultiTeknik-sändare via USB.

Så snart du behöver skicka ett meddelande till en person som bär en personsökarmottagare - välj först vem som ska ta emot ett meddelande och sedan vilket meddelande som ska skickas. Därefter trycker du på "Skicka".Du hittar mer information här.